ادامه مطلب
اخبار

عقیم کردن سگ ها

دامپزشک ممکن است در دیدار نخست شما را از فواید و مزایای عقیم کردن سگ مطلع کند. اگر صحبتی نکرد، از او توضیح بخواهید و در مورد بهترین زمان برای عمل جراحی از او...

ادامه مطلب

ادامه مطلب
اخبار

 انتخاب سگ نر یا ماده

مردم اکثرا تصور می کنند که نگهداری از سگ نر آسانتر از سگ ماده بوده و سگ های نر خصوصیات ممتاز بیشتری نسبت به سگ های ماده دارند. اما این نظر نمی تواند کاملا...

ادامه مطلب

ادامه مطلب
اخبار

تعلیمات اساسی و ضروری سگ

  یکی از این تعلیمات ممانعت از تعقیب وسایل نقلیه است. قبل از اینکه همراه سگ از عرض خیابان عبور کنید به او فرمان ایست بدهید و سپس با پای چپ شروع به حرکت قدم...

ادامه مطلب

ادامه مطلب
اخبار

قدم های اولیه برای تربیت سگ

قدم های اولیه برای تربیت سگ برای برقراری یک زندگی آرام و تفاهم بیشتر بین سگ و صاحبش اطلاع از چند نکته اساسی ضروری می باشد.مثلا یک سگ تربیت شده باید به محض شنیدن دستور...

ادامه مطلب